Trojbojané, z.s., založený dne 26. října 2016, vedený ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou L 10931 a identifikačním číslem 054 87 692, se sídlem č.p. 5, 538 26 Bojanov za účelem ochrany přírody a krajiny, poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti životního prostředí, pořádání kulturních a jiných spolkových akcí a zajišťování provozu kulturního střediska městyse Bojanov.
KRONIKA
spolku
Trojbojané, z.s.
Úvod

Založení spolku bylo iniciováno několika skutečnostmi, které se shodou okolností protly na konci léta 2016. Kulturní středisko Bojanov Na Záložně převzal do své péče Pavel Čenda Jonák na jaře toho roku. Kulturní středisko se od té doby začalo probouzet ze zimního spánku a pomalu se začalo stávat místem, kde se scházeli hosté, kteří z různých důvodů více či méně nechodili do Rybárny a hosté, kteří by chodili ke Krejčům kdyby bylo otevřeno. Pavel Čenda Jonák něklikrát zajistil hudebníky pro „Hudební večery“, které byly vždy hojně navštěvovány. V letním období byla příjemná i venkovní zahrádka s grilem, kde se občas zastavili i turisté na občerstvení. Středisko využíval turistický kroužek ke svým schůzkám, kde si plánoval další výlety a akce. Ve středisku se také začaly odehrávat různé zájmové akce jako například klání na počítačové síti, karetní hry, soutěže v kulečníku, vzájemně se vyměňovaly zkušenosti s fotografováním, úpravami fotek na PC, místní hosté také přispívali svým nadáním zábavě hraním na nejrůznější nástroje, dokonce svými písničkami s vlastními texty a  pod. Tento slibně se vyvíjecí kulturní kvas byl najednou ohrožen změnou zákona o evidenci tržeb. Stejně jako mnoha venkovským hospodám, které jen stěží vydělávaly na udržitelný provoz, hrozilo, že i bojanovské Kulturní středisko bude uzavřeno. Díky Miloši Tomsovi, dlouholetému chataři, kterému se zalíbil současný trend rozvoje kulturního dění v Bojanově se našlo řešení v podobě založení spolku se sídlem v Kulturním středisku s náplní, mimo jiné, provozování tohoto střediska. Protože Miloš Toms je zkušený a schopný právník, podařilo se mu najít řešení, které pak komletně realizoval vypracováním stanov a všech potřebných dokumentů, ustavovací schůzí a nakonec zapsáním a registrací spolku u Krajského soudu v Hradci Králové se všemi náležitostmi k tomu patřícími. Při hledání názvu spolku, které ještě nebylo registrované, našel název Trojbojané. Název vychází ze skutečnosti, že ustavením spolku byl uskutečněn plán jak zamezit uzavření restauračního zařízení a nahradit ho novým statusem, který umožní pokračování kulturního kvasu podobně jako se podařilo Řekům lstí v podobě dutého dřevěného koně dopravit část vojáků za hradby Tróje a tu pak dobít. Proto se také trojský kůň stal logem spolku Trojbojané. Paralelu lze také najít v zakládajících členech spolku a to tří nadšenců, Pavlem Čendou Jonákem, Milošem Tomsem a Jaroslavem Kroutilem, kteří všichni pochází z Prahy a spojuje je snaha pozvednout kulturní život v Bojanově a okolí, který celoživotně milují.

26. října 2016 byl založen spolek Trojbojané, z.s., který si dal za úkol ochranu přírody a krajiny, poskytovat obecně prospěšné služby v oblasti životního prostředí, pořádat kulturní a jiné spolkové akce a zajišťovat provoz Kulturního střediska městyse Bojanov. V rámci svého působení zakládat pokud možno co nejvíce zájmových kroužků jako například fotografický, hudební, karetní apod. Zároveň projednat s již existujícími kroužky jejich volnou vazbu na spolek aby mohly svoji činnost dál nerušeně uskutečňovat v prostorách střediska. 5. listopadu 2016 byl založen profil Trojbojané, z.s. na Facebooku, kde jsou zveřejňované akce spolku, fotografie fotografického spolku a aktuality.

Budoucnost spolku, pokud se podaří naplnit všechny vize zakládajících členů, zdá se být alespoň pro nejbližší nadcházející měsíce velmi zajímavá a to zejména díky vazbám a kontaktům Miloše Tomsy na veličiny českého kulturního života, nezdolnému optimizmu a aktivitě Pavla Čendy Jonáka a ochoty Jaroslava Kroutila pilně pracovat ve prospěch spolku.
Prvním počinem spolku Trojbojané bylo, téměř současně se založením spolku, vydání 1. bojanovského kalendáře, který byl navržen tak, aby zohledňoval místní výročí jako jsou založení sboru dobrovolných hasičů, fotbalového klubu, rybářského spolku, otevření školy, poutě, posvícení a pod. Fotografický kroužek za tím účelem pořídil fotografie významných staveb, zdejší malebné přírody a všech vesnic, které spadají do působnosti Bojanova. V příštím kalendáři by členové fotografického kroužku chtěli zachytit mimo jiné i významné události a běžný život obyvatel těchto vesnic.                                 
Ukázka jedné stránky kalendáře
Dne 5.11.2016 vystoupila Na Záložně country kapela Těžkej Kalibr. Již v minulosti Pavel Čenda Jonák  zavedl tradici hudebních večerů, kde vystupovali mimo místních umělců i pozvaní hudebníci z blízka i daleka různých žánrů. Tento den však byl poprvé uspořádán hudební večer spolkem Trojbojané, z.s. Krátký záznam z vystoupení
zde
Těžkej kalibr